Tin Hà Tĩnh

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX

Chiều 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp phiên bế mạc Đại hội.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX


Tại phiên họp, 53 đồng chí vừa được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX nhiệm kỳ 2020 -2025 ra mắt Đại hội.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bi thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh, với tinh thần Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển, Đại hội đã nhất trí thông qua dự thảo các văn kiện: Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội 19; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Đại hội đã đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được; thẳng thắn chỉ ra những mặt hạn chế, khuyết điểm; xác định rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trên cơ sở đó, đã thảo luận, đề ra phương hướng, mục tiêu của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đã thống nhất tập trung thực hiện 27 chỉ tiêu, đề ra 9 nhóm nhiệm vụ và giải pháp thuộc 10 nội dung về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; 13 nhóm nhiệm vụ và giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại. Trong đó, tập trung cao để cụ thể hóa 7 nhiệm vụ trọng tâm, 5 chương trình trọng điểm, 3 đột phá chiến lược.
Đại hội đã bầu 53 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá 19. Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ Nhất đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí; bầu Thường trực Tỉnh ủy gồm 3 đồng chí; bầu 11 đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; bầu 21 đại biểu chính thức, 02 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội lần thứ 13 của Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng phát biểu bế mạc Đại hội

Kết quả các nội dung, nhất là kết quả các lần bầu cử Ban Chấp hành khóa mới có gần 50% các đồng đạt số phiếu trên 99%; bầu cử các chức danh Bí thư, các phó bí thư đạt số phiếu tuyệt đối thể hiện tinh thần dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao của Đại hội; là niềm tin của Đảng bộ, Nhân dân tỉnh nhà giao phó cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX.

“Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, đòi hỏi Đảng bộ, toàn quân và toàn dân tỉnh Hà Tĩnh phải có nỗ lực lớn, quyết tâm cao, hành động quyết liệt hơn nữa. Tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các nội dung mà đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, thay mặt Bộ Chính trị đã chỉ đạo tại Đại hội, trong đó phải đặc biệt chú ý 5 bài học và 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp toàn diện, sâu sắc về chăm lo gìn giữ, củng cố đoàn kết, thống nhất hơn nữa; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ; giữ vững nguyên tắc, quy định của Đảng và quy chế làm việc của cấp ủy; bám sát thực tiễn; lãnh đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; chống chủ nghĩa cá nhân, khiêm tốn, cầu thị học hỏi, thắng không kiêu, bại không nản. Thực hiện nghiêm túc lời dạy của Bác Hồ: “Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân, ta phải hết sức tránh”. Xác định rõ những tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh và những hạn chế của từng địa phương trong mối tương quan của khu vực và cả nước để cụ thể hóa thành phương hướng, mục tiêu, kế hoạch” - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh.

Tác giả: Hồ Văn

Nguồn tin: kinhtedothi.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP