Tin Hà Tĩnh

Bắt đầu từ 15/9, Hà Tĩnh tổ chức dạy học trực tiếp tại các cở sở giáo dục

Từ ngày 15/9, Hà Tĩnh đồng ý cho tiến hành tổ chức dạy học theo hình thức học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh (trừ các địa phương, khu vực đang thực hiện lệnh phong tỏa, cách ly y tế).

Căn cứ vào tình hình thực tế, diễn biến của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, trong nhiều ngày qua đã không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng, tỉnh Hà Tĩnh đặt ra mục tiêu kép vừa tổ chức phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, vừa đảm bảo đời sống Nhân dân, vừa tổ chức tốt cho công tác học tập của các em học sinh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Theo đề xuất tổ chức dạy học trong tình hình mới của Sở Giáo dục & Đào tạo, UBND tỉnh Hà Tĩnh có quyết định như sau:

UBND tinh Hà Tĩnh đồng ý cho phép tổ chức dạy học tại các sơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh kể từ ngày 15/9

Đồng ý cho phép tổ chức dạy học theo hình thức trực tiếp tại tất cả các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn (trừ các địa phương, khu vực đang thực hiện lệnh phong tỏa, cách ly y tế), kể từ ngày 15/9.

Giao cho Sở Giáo dục & Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục, đào tạo tiến hành tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 1736/KHLN-SGĐT-SYT ngày 11/9/2021 của Sở Giáo dục & Đào tạo và Sở Y tế về tổ chức dạy học trong tình hình mới phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh an toàn, hiệu quả; và việc tổ chức dạy học (môn học, chương trình, thời gian...) đản bảo chuyên môn, chất lượng dạy và học theo đúng quy định.

Giao UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm căn cứ vào Kế hoạch liên ngành số 1736/KHLN-SGĐT-SYT ngày 11/9/2021 của Sở Giáo dục & Đào tạo và Sở Y tế về tổ chức dạy học trong tình hình mới để triển khai thực hiện theo đúng quy định; đồng thời bố trí cán bộ y tế làm nhiệm vụ tại các trường học theo Hướng dẫn Liên ngành số 3193/HDLN-SYT-SGDĐT ngày 30/8/2021 của Sở Y tế và Sở Giáo dục & Đào tạo hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học từ năm học 2021-2022.

Tác giả: Minh Tiến

Nguồn tin: ANTT/NĐT

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP