Quyền hình ảnh cá nhân và quyền của báo chí. Đâu là ranh giới? Chụp ảnh bị cáo có phải xin phép bị cáo không? Báo chí đăng ảnh đương sự vụ án dân sự có vi phạm không?

Đây là câu chuyện mà nhiều người rất băn khoăn. Theo các chuyên gia truyền thông, ở nước ngoài, các báo thường vẽ hình bị cáo để đăng.

Thực tiễn, đây không chỉ là vấn đề pháp luật, mà còn vì lý do nhân đạo. Các bị cáo phạm tội ít nghiêm trọng, phạm tội lần đầu, người phạm tội là trẻ em, người chưa thành niên thì việc đăng phát những hình ảnh của họ tại phiên xử có thể coi là bản án dư luận “chung thân”.

Tại phiên thảo luận hội trường về dự thảo Bộ luật Dân sự sửa đổi, nhiều đại biểu đã góp ý về vệc cần làm rõ quyền hình ảnh cá nhân. Dành toàn bộ thời gian góp ý dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi), ĐBQH Lê Minh Hiền (Khánh Hòa) cho rằng, quyền cá nhân đối với hình ảnh là quyền nhân thân, quyền con người được Hiến pháp bảo hộ nên luật phải quy định cụ thể và rõ ràng.