Trong nước

Bài học tháng Tám

Hôm nay đúng 74 năm Cách mạng tháng Tám (CMT8). Thời khắc lịch sử hào hùng của ngày 19/8 năm xưa vẫn mãi sống dậy trong lòng bao thế hệ người Việt Nam.

Cách mạng Tháng Tám đưa lại cho Đảng và nhân dân ta nhiều bài học quý

Lịch sử đã chứng minh rằng, Tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân, không thể lấy thời điểm nào khác ngoài thời điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng đã chọn.

Những bài học lịch sử về CMT8 rất nhiều nhưng bài học về nắm bắt thời cơ cho đến nay vẫn là bài học nóng hổi, mang tính thời sự trong công cuộc phát triển đất nước hôm nay. Chúng ta đã ra khỏi chiến tranh gần 45 năm, đạt được các thành tựu quan trọng các mặt và đang trên con đường của những hy vọng thịnh vượng.

Đất nước còn nhiều tiềm năng lớn chưa được khai thác. Việt Nam ổn định về chính trị, an ninh quốc phòng ngày càng được củng cố, uy tín quốc tế lớn... tạo ra nhiều lợi thế đối nội và đối ngoại. Đó là cơ sở để tin rằng sẽ xuất hiện những thời cơ để vươn lên dân giàu, nước mạnh.

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 hiện nay ở nước ta, cơ hội và thách thức luôn đan xen. Cơ hội càng lớn, thách thức càng nhiều, càng đòi hỏi sự sáng suốt, tầm nhìn xa, trông rộng và bản lĩnh chính trị, quyết tâm cao của Đảng và Nhà nước ta, cùng sự nỗ lực của toàn dân, để hạn chế những khó khăn, thách thức, biến thách thức thành cơ hội.

Tuy đất nước đã đạt được nhiều thành tựu mới, nhưng thẳng thắn nhìn nhận rằng, chúng ta vẫn đang phải đối mặt với không ít nguy cơ, đặc biệt là nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới.

Tham nhũng không còn là “nguy cơ” nữa, mà thực sự đã lộ diện là “quốc nạn” khủng khiếp. Nhiều vấn đề trong quan hệ quốc tế phức tạp, khó lường, tình hình căng thẳng ở biển Đông do nước lớn cạnh kề gây ra đòi hỏi phải luôn tỉnh táo xứ lý.

Hơn bao giờ hết, phải nghiên cứu, vận dụng tốt những bài học lịch sử trong CMT8 năm 1945 vào thực tiễn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Phương châm “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra và vận dụng thành công trong thời kỳ giành và giữ chính quyền năm 1945 – 1946 trở thành một giá trị.

Hơn bao giờ hết, lợi ích của quốc gia, dân tộc phải được đặt lên trên hết, đó là điều “bất biến”. Phát huy nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế phải luôn “ứng vạn biến”, biết phân tích, dự đoán và mau lẹ chớp lấy thời cơ, nắm chắc và tận dụng có hiệu quả thời cơ để mang lại lợi ích to lớn cho quốc gia, cộng đồng, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Bài học CMT8 là bài học về lòng dân, sức dân. Đảng phải tiêu biểu về trí tuệ và phẩm chất dân mới tin và ủng hộ. Đảng ta đang ở trong bước chuyển của một giai đoạn mới: Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Bài học CMT8 luôn có ý nghĩa trong thực hành cầm quyền.

Tác giả: Ngô Đức Hành

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam

  Từ khóa: Cách mạng Tháng Tám

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP