Năm 2015 ghi dấu ấn trên báo chí truyền thông với nhiều sự kiện đáng nhớ trong tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, đời sống… của Việt Nam. Dưới đây là 10 sự kiện “nóng” nhất năm 2015 do Infonet bình chọn.

Lần đầu tiên sau 40 năm chiến tranh, 20 năm bình thường hóa quan hệ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhận lời mời thăm Mỹ trong chuyến công du kéo dài 5 ngày, từ ngày 6/7 đến ngày 10/7.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trong được đánh giá là đã mở ra chương mới trong lịch sử hợp tác giữa 2 quốc gia, góp phần tạo ra nền tảng đưa quan hệ song phương Việt – Mỹ phát triển trong các thập kỷ tiếp theo.