Nguy cơ phá vỡ vùng nguyên liệu chè Sơn Kim

Sự việc hộ ông Phạm Đăng Khoa (thôn Làng Chè, xã Sơn Kim 2 – Hương Sơn) xây dựng xưởng chế biến chè công nghiệp trái phép và hoạt động thu mua nguyên liệu trái với các quy định đang đe dọa sự phát triển bền vững của vùng nguyên liệu chè đã được các doanh nghiệp trên địa bàn dày công xây dựng từ nhiều năm qua.

TOP