Loạt lãnh đạo cấp cao Thuduc House từ chức

Nhân sự thượng tầng của Thuduc House ngày càng "mỏng" khi mà mới đây, doanh nghiệp này đã miễn nhiệm 2 phó tổng giám đốc và nhận đơn từ nhiệm của một thành viên HĐQT.

TOP