Sai phạm tại dự án khu dân cư Phú Nhân Nghĩa (Kỳ Anh, Hà Tĩnh): Làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân

Kết luận Thanh tra số 170 ngày 14/5/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ rõ những sai phạm tại Dự án Khu dân cư Phú Nhân Nghĩa (xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh). Trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư cũng được chỉ ra. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh đang xem xét, xử lý kỷ luật các tổ chức, cá nhân liên quan.

TOP