“Tôi là Ninh Dương Lan Ngọc chứ không phải ngọc nữ thay thế Hà Tăng””Tôi là Ninh Dương Lan Ngọc chứ không phải ngọc nữ thay thế Hà Tăng”

“Hình ảnh chị Tăng Thanh Hà đã quá sâu đậm trong mắt tất cả mọi người rồi. Tôi muốn mình sẽ thành một người mà khi người ta nhắc đến chỉ gọi là tôi là Ninh Dương Lan Ngọc chứ không phải là “Ngọc nữ” thay thế Tăng Thanh Hà” – Lan Ngọc chia sẻ.

TOP