NAFOODS GROUP – 28 năm xây dựng và phát triển

Trải qua chặng đường 28 năm xây dựng và phát triển, Nafoods Group đã trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam trong việc phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp.

TOP