Hà Tĩnh: Làm ăn thua lỗ, chủ cây xăng không giảm giá theo quy định

Mặc dù giá xăng dầu đã giảm gần 2 ngày nay, tuy nhiên Cửa hàng xăng dầu Xuân Thành, thuộc Chi nhánh xăng dầu Hà Tĩnh của ông Trịnh Hải Sơn – Sinh năm 1964 đóng trên địa bàn thôn 3 (xã Xuân Thành, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) vẫn không chịu điều chỉnh giá vì lý do làm ăn thua lỗ.

TOP