Hiếm như đất nghĩa trang ở TP Hà Tĩnh

Bốn, năm phường chung một nghĩa trang, quy hoạch lộn xộn, không đảm bảo tiêu chuẩn quy định về nghĩa trang, đất người chết đắt đỏ hơn đất người sống…, đó là những thực trạng về quản lý nghĩa trang đang diễn ra ở thành phố Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh)

TOP