Hội nghị trù bị 9 tỉnh 3 nước Việt Nam – Lào – Thái Lan có sử dụng đường 8 và đường 12 lần thứ XVIII

Trong những năm qua, Hiệp hội các tỉnh sử dụng chung đường 8 và đường 12 thuộc 3 nước Việt Nam – Lào – Thái Lan (gọi tắt là APOTC) đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận trên các lĩnh vực, góp phần nâng cao mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa 3 nước, vì hòa bình và phát triển bền vững trong khu vực.

Hội nghị cấp cao 9 tỉnh 3 nước Việt – Lào – Thái sử dụng đường 8 và đường 12

Ngày 22/11, tại thị xã Pạc Xan, tỉnh Bôlykhămxay (CHDCND Lào), Bí thư Tỉnh kiêm Tỉnh trưởng tỉnh Bôlykhămxay Pan Nọi Mả Ni chủ trì hội nghị cấp cao thứ XVII 9 tỉnh 3 nước có sử dụng chung đường 8 và đường 12 (Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình (Việt Nam); Bưng Càn, Nọng Khai, Sakon Nakhon, Nakhon Phanom (Thái Lan); Bôlykhămxay, Khăm Muộn (Lào).

TOP