Huyện đoàn: Tổ chức lớp dạy bơi miễn phí cho thiếu nhi Hè 2016

Thiết thực hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2016 với chủ đề “Vì cuộc sống an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em”, với mục đích tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho thiếu nhi trong thời gian nghỉ hè, vừa qua, tại xã Phúc Đồng, Ban Thường vụ Huyện đoàn Hương Khê phối hợp Nhóm tình nguyện Áo tơi Hà Tĩnh tổ chức lớp dạy bơi miễn phí cho thiếu nhi Hè 2016.

Quỹ Áo Tơi Hà Tĩnh tổ chức các lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em vùng lũ

Hà Tĩnh là một trong những địa phương có số người, số vụ chết đuối cao của cả nước. Chính vì thế, Quỹ Áo Tơi Hà Tĩnh được sự ủng hộ kinh phí của các nhà hảo tâm đã tổ chức các lớp học bơi từ 2014 tới nay. Năm nay, quy mô tổ chức nhiều lớp hơn, tại nhiều địa phương vùng lũ hơn như Hương Sơn, Vũ Quang, Đức Thọ, Hương Khê.

TOP