Ban Bí thư quyết định khai trừ ông Trịnh Xuân Thanh khỏi Đảng

Sau cuộc họp ngày hôm qua, 8/9, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để xem xét việc thi hành kỷ luật với ông Trịnh Xuân Thanh, Ban Bí thư TƯ Đảng thống nhất quyết định khai trừ Đảng với vị Tỉnh ủy viên Tỉnh ủy Hậu Giang này.

Thủ tục bầu Ban Bí thư như thế nào?

Theo Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng, trình tự, thủ tục bầu Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam như sau:

TOP