Tuyển dụng Lao động

Hồng Lĩnh: Thông báo xét tuyển giáo viên mầm non vào biên chế

Thực hiện công văn số 3715/UBND-NC1 ngày 27/8/2014 của UBND tỉnh về việc tuyển dụng hợp đồng giáo viên mầm non năm học 2014 – 2015 …

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP