Tin Hà Tĩnh

Hà Tĩnh dôi dư trên 700 cán bộ, công chức sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Toàn tỉnh Hà Tĩnh có trên 700 cán bộ, công chức, 500 người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Sáng 29/4, Đoàn Giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban Công tác Đại biểu của Quốc hội Nguyễn Thị Thanh làm việc với UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại buổi làm việc. (ảnh: Báo Hà Tĩnh)


Trong giai đoạn 2019 - 2021, Hà Tĩnh đã thực hiện sắp xếp 80 đơn vị hành chính cấp xã, hình thành 34 đơn vị hành chính cấp xã mới (giảm 46 đơn vị hành chính) theo Nghị quyết số 819 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã tại Hà Tĩnh giai đoạn 2019 - 2021.

Sau sáp nhập, tiếp tục sử dụng 880 cơ sở nhà, đất; điều chuyển 39 cơ sở nhà, đất; chuyển giao 8 cơ sở về địa phương quản lý, xử lý; bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 150 cơ sở.

Toàn tỉnh có trên 700 cán bộ, công chức, 500 người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư. Đến nay, căn bản việc sắp xếp, bố trí và giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách dôi dư sau sắp xếp cơ bản hoàn thành…

Tại buổi làm việc, các đại biểu cho rằng, Trung ương cần có hướng dẫn cụ thể để các địa phương thống nhất triển khai thực hiện; ban hành phương án giải quyết chế độ cho cán bộ dôi dư cũng như hướng xử lý tài sản dôi dư sau sáp nhập; cần sắp xếp mạng lưới cơ sở vật chất về y tế, giáo dục sau sáp nhập đồng bộ hơn; cân nhắc kỹ việc tiếp tục sáp nhập đơn vị hành chính trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban Công tác Đại biểu của Quốc hội Nguyễn Thị Thanh ghi nhận, đánh giá cao việc thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính tại Hà Tĩnh - một trong những địa phương dẫn đầu cả nước. Hà Tĩnh cần tiếp tục quan tâm làm tốt việc quy hoạch phát triển địa phương mang tính lâu dài để làm tiền đề cho việc sắp xếp, bố trí các đơn vị hành chính trong các năm tiếp theo.

Những ý kiến, kiến nghị của Hà Tĩnh, đoàn tiếp thu, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong các kỳ họp sắp tới./.

Tác giả: Sỹ Đức

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP