Đền ơn - Đáp nghĩa

CA Hà Tĩnh: Gặp mặt thương binh, thân nhân liệt sỹ

Kỷ niệm 66 năm ngày thương binh liệt sỹ, ngày 25/7, Công an Hà Tĩnh tổ chức gặp mặt các đồng chí là thương binh, thân nhân liệt sỹ đang công tác tại Công an tỉnh.

Công an Hà Tĩnh hiện có 10 đồng chí là thương binh và 16 đồng chí là thân nhân liệt sỹ đang công tác tại các phòng Công an tỉnh. Ở các cương vị công tác khác nhau nhưng các đồng chí đều nỗ lực, vượt khó, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; giữ gìn và phát huy bản chất tốt đẹp của người Công an cách mạng.

Đ/c Thượng tá Nguyễn Văn An – Phó Giám đốc CAT phát biểu tại buổi gặp mặt


Tại buổi gặp mặt, thay mặt Ban Giám đốc Công an Hà Tĩnh, đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn An – Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận biểu dương, khen thưởng kịp thời những thương binh, thân nhân liệt sỹ đã khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc trong công tác và những tập thể, cá nhân tham gia làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa trong thời gian qua. Đồng chí cũng mong muốn các đơn vị và mỗi cán bộ chiến sỹ thực hiện, làm tốt hơn công tác chính sách thương binh, gia đình liệt sỹ cũng như các phong trào đền ơn đáp nghĩa khác; thực hiện tốt công tác chi trả trợ cấp cho các đối tượng chính sách theo quy định, kịp thời động viên, chia sẻ những cống hiến, hy sinh của các liệt sỹ, thương binh vì sự nghiệp bảo vệ ANTQ./.

Xuân Lý – PX15

CAHT

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP