Trong nước

Từ ngày mai, Văn phòng UBND tỉnh chuyển đổi hệ thống thư điện tử mới

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện/thị xã/thành phố, các xã/phương/thị trấn yêu cầu chuyển đổi sang hệ thống thư điện tử mới kể từ ngày mai 25/2. Thời gian cho việc chuyển đổi này kéo dài trong một tháng (đến 25/3/2014). Trong thời gian này, Văn phòng UBND tỉnh vẫn duy trì chạy cả hệ thống thư điện tử cũ (http://mail.hatinh.gov.vn) và hệ thống thư điện tử mới (https://mail.hatinh.gov.vn). Sau thời gian trên trên sẽ chạy hoàn toàn trên hệ thống thư mới, hệ thống cũ cùng tài khoản chưa thay đổi sẽ bị khóa. Từ ngày mai, Văn phòng UBND tỉnh chuyển đổi hệ thống thư điện tử mới

Để đảm bảo quá trình chuyển đổi, Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn hệ thống thư mới như sau:

Vào hệ thống thư điện tử cũ (http://mail.hatinh.gov.vn), đăng nhập theo tài khoản đã được cấp từ trước để nhận Thư hướng dẫn sử dụng hệ thống thư điện tử mới, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng hệ thống thư mới và trả lời thư này tới địa chỉ: ubhatinh@hatinh.gov.vn (dùng chức năng reply) với nội dung: họ và tên, phòng/ban, chức vụ, đơn vị công tác, số điện thoại di động dùng để nhận tin nhắn công vụ.

Đăng nhập vào hệ thống thư điện tử mới (https://mail.hatinh.gov.vn, lưu ý là https) bằng tài khoản và mật khẩu mới mà Văn phòng UBND tỉnh gửi trong Thư cũ hướng dẫn sử dụng hệ thống thư mới; thực hiện đổi mật khẩu mới (lưu ý mật khẩu phải ít nhất 8 ký tự).

Việc chuyển đổi này được thực hiện theo Đề án 3713 của UBND tỉnh. Hệ thống thư điện tử mới đáp ứng yêu cầu bảo mật, gửi nhận trong hệ thống và với các hệ thống tư điện tử khác.

H.X/ Baohatinh.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP