Trong nước

TP Hà Tĩnh: Bồi dưỡng phát triển Đảng cho 77 quần chúng ưu tú

77 quần chúng ưu tú đến từ 15  Đảng bộ, Chi bộ cơ sở của thành phố Hà Tĩnh vừa hoàn thành khóa bồi dưỡng đối tượng phát triển đảng do Trung tâm bồi dưỡng chính trị Thành phố tổ chức.

Trong thời gian 8 ngày các học viên đã được nghiên cứu các chuyên đề do Ban Tư tưởng văn hoá Trung ương biên soạn, bao gồm: khái quát lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Một số nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Ngoài ra các học viên còn được nghe nói chuyện về tình hình thời sự trong nước, quốc tế và tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, của thành phố. Kết thúc lớp bồi dưỡng 100% học viên đạt yêu cầu, trong đó có 15 học viên đạt loại giỏi.

Tin ảnh: Bích Thủy

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP