TP Hà Tĩnh

Thủy điện Hố Hô tăng lưu lượng xả lũ lên 516m3/s

Nhằm giảm mực nước trong lòng hồ xuống mức an toàn để phòng lũ và giảm lưu lượng nước về hạ du khi có lũ, từ 15h ngày 7/11, Nhà máy thủy điện Hố Hô tăng lưu lượng xả tràn từ 353m3/s lên 516m3/s.

Để chủ động phòng chống lũ lụt và giảm thiệt hại cho cùng hạ du do mưa lũ có thể gây ra trong các ngày tới, ngày 6/11, nhà máy Thủy điện Hố Hô đã có công văn thông báo về việc điều tiết xả tràn.

Công văn có ghi, theo thông báo của Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, lúc 7h00 ngày 6/11, mực nước sông Ngàn Sâu tại Trạm Thủy văn Chu Lễ là 7,83m, các xã vùng hạ du đã hết ngập lụt. Trong khi đó, mực nước trong hồ thủy điện lúc 8h ngày 6/11 ở cao trình 70,10m lưu lượng nước về hồ là 40m3/s, lưu lượng qua máy 33m3/s.

Do mực nước trong lòng hồ Nhà máy thủy điện Hố Hô đã ở mực nước dâng bình thường cao trình 70m nên để ứng phó với tình hình mưa lớn từ 100 – 200mm trên khu vực huyện Hương Khê, nhà máy thủy điện Hố Hô thông báo và xin phép kế hoạch điều tiết xả qua tràn nhằm mục đích đưa mực nước trong hồ xuống mực nước an toàn để điều tiết lũ, đảm bảo an toàn cho vùng hạ du.

Nhà máy Thủy điện Hố Hô đã đề nghị UBND tỉnh, BCH PCTT&TKCN tỉnh, các sở ngành, UBND huyện Hương Khê, BCH PCTT&TKCN huyện Hương Khê, BCH PCTT&TKCN vùng hạ du thủy điện Hố Hô thông báo và chỉ đạo các xã vùng hạ du có kế hoạch chủ động thông báo đến nhân dân biết để chủ động có kế hoạch bảo vệ người, tài sản, cây cối, hoa màu, vật nuôi, thủy – hải sản, nhà cửa, vật kiến trúc khác.

Từ 9h ngày 7/11, nhà máy bắt đầu điều tiết qua tràn với lưu lượng điều tiết xả qua tràn là 59,39m3/s (lưu lượng điều tiết qua tràn có thể tăng lên hoặc giảm đi tùy thuộc vào tình hình mưa lũ và mực nước hạ du cho phù hợp).

Thủy điện Hố Hô tăng lưu lượng xả lũ lên 516m3/s trong chiều nay - Ảnh 1

Thủy điện Hố Hô bắt đầu xả lũ từ 9h ngày 7/11 với tổng lưu lượng 92,39m3/s.

Lúc 13h ngày 7/11, thủy điện này đã xả tràn lên 212m3/s, mực nước ở hồ là 69,58m.

Đến 15h cùng ngày, Nhà máy thủy điện Hố Hô tăng lưu lượng xả tràn từ 353m3/s lên 516m3/s nhằm giảm mực nước trong lòng hồ xuống mức an toàn.

Trước đó, trong tháng 10, nhà máy Thủy điện Hố Hô đã liên tiếp xả lũ 2 lần. Lần thứ nhất là đêm 14 và rạng sáng ngày 15/10. Việc xả lũ được cho là “đúng quy trình” của nhà máy Thủy điện Hố Hô đã khiến 16 xã, với hơn 10.000 hộ dân tại huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) bị ngập sâu. Trong đó có 9 xã bị cô lập hoàn toàn, gần 3.000 ngôi nhà bị ngập sâu trên 2m, như ở xã Phương Mỹ, Phương Điền, Phúc Đồng, Hà Linh, Hương Giang…

Tiếp đó, căn cứ các số liệu tính toán tại thời điểm 17h30 ngày 30/10, lưu lượng nước về hồ là 542m3/s, lưu lượng điều tiết xã qua tràn là 299m3/s, lưu lượng qua tổ máy là 34m3/s. Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho vùng hạ du, nhà máy đã thông báo sẽ xả điều tiết qua tràn với lưu lượng từ 299m3/s lên 387m3/s. Thời điểm xả tràn bắt đầu từ 19h cùng ngày, với mức nước thượng lưu là 64,75m, lưu lượng nước về hồ là 500m3/s, lưu lượng nước qua tổ máy là 34m3/s và lưu lượng nước qua tràn là 387m3/s.

Quy định về quản lý, quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thủy điện và vận hành khai thác công trình thủy điện

Điều 24. Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện

1. Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi hồ chứa tích nước hồ chứa lần đầu, trên cơ sở kết quả nghiên cứu đầu tư và thiết kế xây dựng công trình, theo đúng quy định tại Nghị định số 112/2008/NĐ-CP và Quyết định số 285/2006/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về nội dung thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện.

2. Việc lập quy trình vận hành hồ chứa do Chủ đầu tư dự án chủ trì, phối hợp với cơ quan tư vấn có chức năng thiết kế dự án thủy điện phù hợp thực hiện.

3. Quy trình vận hành hồ chứa phải đảm bảo các yêu cầu sau:

a) An toàn cho công trình với mọi trận lũ có quy mô nhỏ hơn hoặc bằng lũ kiểm tra của công trình theo quy định.

b) Vận hành điều tiết, xả lũ đảm bảo an toàn cho hạ du.

c) Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của dự án.

d) Tuân thủ quy trình vận hành liên hồ chứa được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nếu có).

đ) Giảm thiểu các tác động tiêu cực của dự án đối với môi trường – xã hội.

e) Nâng cao hiệu quả khai thác thủy năng của công trình.

4. Nội dung chính của quy trình vận hành hồ chứa thủy điện quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này.

5. Các tổ chức, cá nhân có liên quan phải tuân thủ quy trình vận hành hồ chứa được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong đó, phải đặc biệt quan tâm thực hiện các quy định về công tác chuẩn bị phòng, chống lũ; vận hành xả lũ, phát điện; xả dòng chảy tối thiểu cho hạ du; chế độ phối hợp, thông tin, báo cáo theo quy định.

6. Định kỳ, hàng quý trong mùa kiệt và hàng tháng trong mùa lũ, Chủ đập thủy điện phải có văn bản báo cáo Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh và Sở Công Thương khu vực dự án về việc vận hành hồ chứa.

Điều 25. Vận hành nhà máy thủy điện trong hệ thống điện quốc gia

1. Trước khi vận hành thương mại, Chủ đầu tư dự án phải được các cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép hoạt động điện lực theo quy định của Luật Điện lực và xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định tại Nghị định số 29/2011/NĐ-CP.

2. Trong quá trình vận hành phát điện lên lưới điện quốc gia, đơn vị quản lý khai thác nhà máy thủy điện phải tuân thủ phương thức vận hành, lệnh chỉ huy, điều độ của đơn vị điều độ hệ thống điện; tuân thủ các quy trình, quy chuẩn kỹ thuật về vận hành nhà máy điện, lưới điện; tuân thủ quy định về an toàn đập thủy điện và quy trình vận hành hồ chứa đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 26. Bảo trì công trình thủy điện

Việc bảo trì công trình thủy điện thực hiện theo quy định tại Nghị định số 114/2010/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về bảo trì công trình xây dựng và các quy định hiện hành khác có liên quan.

Điều 27. Kiểm tra, giám sát trong quá trình vận hành khai thác công trình thủy điện

Hàng năm, Bộ Công Thương phối hợp với UBND tỉnh khu vực dự án và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Quy trình vận hành hồ chứa và Giấy phép hoạt động điện lực của các công trình thủy điện đã vận hành khai thác.

HỒ THẮNG

1

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP