Trong nước

Thường trực Tỉnh uỷ giao ban với các địa phương

Theo đánh giá, tình hình KT-XH tháng 10 và 10 tháng đầu năm tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực: Sản xuất nông nghiệp ổn định, chương trình xây dựng NTM được tập trung chỉ đạo, phát triển thêm mô hình sản xuất quy mô lớn, giá trị sản xuất công nghiệp tăng cao; một số sản phẩm công nghiệp thế mạnh của tỉnh tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Nhiều dự án, cơ sở sản xuất lớn đi vào hoạt động và phát huy hiệu quả.

Sáng 27/10, Thường trực Tỉnh uỷ đã có buổi giao ban với Bí thư cấp uỷ, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã để nghe tình hình KT-XH trong thời gian qua và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm. Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn và Phó Bí thư Tỉnh uỷ Trần Nam Hồng chủ trì.

hatinh24h

Cụ thể từ đầu năm đến nay, có trên 1.700 mô hình thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên ra đời, nâng tổng số mô hình toàn tỉnh lên gần 8.600 mô hình; thành lập gần 1000 tổ hợp tác, hơn 200 hợp tác xã và hơn 200 doanh nghiệp. Phấn đấu đến hết năm 2015, toàn tỉnh có thêm 26 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã NTM lên 52 đơn vị.

Về thu ngân sách, tính đến ngày 23/10, toàn tỉnh thu được 9.594 tỷ đồng (tăng 16,7 % so với cùng kỳ) trong đó, thu nội địa đạt trên 5 nghìn tỷ (tăng 63% so với cùng kỳ), thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt trên 4.500 tỷ (giảm 11,5% so với cùng kỳ). Các chính sách và phúc lợi xã hội được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên, trong thực hiện nhiệm vụ vẫn còn bộc lộ những tồn tại khó khăn như: Tiến độ xây dựng NTM còn chậm; kết quả thu ngân sách chưa tương xứng với tốc độ phát triển kinh tế và dự kiến khó đạt kế hoạch đề ra; công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn…

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn ghi nhận những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các địa phương; chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn và Phó Bí thư Tỉnh uỷ Trần Nam Hồng chủ trì giao ban

Những tháng cuối năm, các địa phương cần tập trung sản xuất tốt vụ đông; tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm; tạo điều kiện để các doanh nghiệp phát triển sản xuất; chỉ đạo quyết liệt, không để tình trạng nợ tiêu chí nhưng cũng không chạy đua thành tích trong xây dựng NTM. Các địa phương đơn vị phải đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng; chủ động phương án triển khai kế hoạch đầu tư công gắn với dự toán thu ngân sách năm 2016 để chuẩn bị cho kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới; đổi mới phương thức tổ chức thực hiện cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả bộ máy quản lý.

Các địa phương phải tổ chức báo cáo nhanh kết quả của Hội nghị Trung ương lần thứ 12 của Đảng một cách rộng rãi; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát; phát huy tinh thần dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết trong toàn Đảng, toàn dân để hoàn thành các nhiệm vụ chính trị.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương đơn vị phải tập trung cao cho việc xây dựng chương trình hành động để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống.

Phan Dung/ HTTV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP