Trong nước

Thạch Hà giải quyết kịp thời các vấn đề trọng tâm từ cơ sở

Năm 2013, tổng diện tích lúa huyện Thạch Hà đạt 14.525 ha, năng suất bình quân 48,5 tạ/ha, tổng sản lượng lương thực 73.446 tấn (đạt 102 kế hoạch); tổng đàn trâu bò, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản đều tăng so với năm 2012; huy động nguồn lực trong xây dựng NTM đạt 224 tỷ đồng; giá trị CN-TTCN đạt 1.015 tỷ đồng; VH-XH có nhiều chuyển biến tích cực; QP – AN tiếp tục được giữ vững; công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị có nhiều đổi mới.

 Sáng 9/1, Ban Thường vụ huyện ủy Thạch Hà tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2013 và triển khai vụ năm 2014.

Thạch Hà giải quyết kịp thời các vấn đề trọng tâm từ cơ sở
Chăm sóc rau màu ở xã Thạch Văn (Thạch Hà)

Năm 2013, hoạt động các đoàn công tác của Ban Thường vụ huyện ủy Thạch Hà đạt hiệu quả cao. Theo đó, thực hiện tốt nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra, giám sát; giúp cơ sở giải quyết kịp thời những vấn đề trọng tâm, trọng điểm. Công tác xây dựng cơ sở cũng đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Ban chỉ đạo xây dựng cở sở huyện đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền nhiều chủ trương, biện pháp trong xây dựng cơ sở, cụm ATLC – SSCĐ…

Năm 2014, Thạch Hà tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phấn đấu hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch nhiệm kỳ 2010 – 2015; chỉ đạo giải quyết các tồn tại, khó khăn trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, GPMB, XDCB; đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác CCHC, giải quyết đơn thư khiếu nại; đảm bảo công tác tôn giáo, an sinh xã hội, AN – QP; nâng cao năng lực lãnh đạo và chất lượng các tổ chức cơ sở Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ…

Trọng Tuệ (Theo Baohatinh.vn)

1

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP