Xây dựng NTM tại Hà Tĩnh: Thu hẹp khoảng cách vùng miền

Sau 4 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, Hà Tĩnh đã đạt được kết quả khá toàn diện. Với phương châm “nâng đầu, đỡ cuối”, tất cả cùng tiến bộ và phát triển, địa phương đang phấn đấu thu hẹp khoảng cách chênh lệch về mức độ phát triển giữa các vùng miền.

TOP