“Tẩy” sạch ô nhiễm ở vùng cá chết là nhiệm vụ hàng đầu

Theo báo cáo kiểm điểm công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thời gian qua Bộ này đã tiếp tục triển khai thực hiện các dự án khôi phục và hoàn thiện hệ thống cao độ quốc gia Campuchia (giai đoạn II); đo kiểm tra, đánh giá sự ổn định của hệ thống mốc độ cao quốc gia trên địa bàn TPHCM và khu vực ĐBSCL – quan trắc lún cục bộ năm 2015. Đồng thời đẩy mạnh công tác biên giới và địa giới; hoàn thiện các phần việc thuộc Dự án cơ sở dữ liệu biên giới Việt Nam-Trung Quốc, triển khai thực hiện Quy chế quản lý biên giới Việt Nam-Trung Quốc và giải quyết các tồn tại trên thực địa có liên quan đến đường biên giới trên đất liền Việt Nam-Lào, Việt Nam -Campuchia.

“Lội ruộng” ở vùng cá chết

“Hơn 1 tháng qua số điện thoại đường dây nóng của các cán bộ Hội ND từ cấp xã đến cấp tỉnh ở Hà Tĩnh luôn trong trạng thái “nóng”. Ngay cả việc không bán được cá, bà con cũng gọi để được Hội tư vấn…” – ông Trần Đình Gia – Chủ tịch Hội ND tỉnh Hà Tĩnh cho biết.


TOP