Hà Tĩnh: Tăng cường phối hợp đấu tranh tội phạm ma túy vùng biên giới

Nhằm nâng cao sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Công an, BĐBP, Hải quan… đấu tranh, phòng chống tối phạm ma túy, vừa qua, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức giao ban phối hợp. Theo đó, vào chiều ngày 26/11, tại Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Tĩnh đã diễn ra buổi giao ban phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy giữa các lực lượng BĐBP tỉnh, Công an tỉnh, Hải quan tỉnh và Cụm Đặc nhiệm Phòng chống tội phạm ma túy số 2 Cảnh sát biển theo quyết định 133/2002/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ.Về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, trong thời gian qua, lực lượng BĐBP Hà Tĩnh, Công an tỉnh, Hải quan tỉnh và Cụm Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 2 Cảnh sát biển đã tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ, phát huy được sức mạnh lẫn nhau tại các địa bàn biên giới, cửa khẩu, nội địa…

TOP