BIDV khánh thành trường mầm non Bình Hà (TP Hà Tĩnh)

Trong 5 năm qua, BIDV đã triển khai các đề án, chương trình an sinh xã hội trên khắp cả nước. Riêng tại Hà Tĩnh, từ năm 2010 đến nay BIDV đã tham gia hỗ trợ với tổng số tiền trên 75 tỷ đồng cho công tác này, trong đó tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực như: Y tế, giáo dục, thiên tai, quà tết, các chương trình đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nhà ở cho người nghèo …

TOP