Trung tâm Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh đón Huân chương Lao động hạng Ba

Ngày 8/9/1999, Sở LĐ-TB&XH đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập Trung tâm xã hội tổng hợp Hà Tĩnh (nay là Trung tâm Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh) với chức năng: tổ chức quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng chính sách người có công, các đối tượng người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa; tổ chức điều dưỡng luân phiên cho các đối tượng người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.TOP