Hương Sơn tổ chức Hội thi giáo viên giỏi bậc THCS

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 – 2014, Phòng Giáo dục, Đào tạo Hương Sơn đã tổ chức thành công Hội thi giáo viên giỏi bậc THCS. Tham gia hội thi có 257 giáo viên. Đây là Hội thi có số lượng giáo viên tham gia đông nhất từ trước tới nay.


TOP