Đủ đội sếp lớn nhỏ Agribank ‘hội ngộ’ trong tù

Chỉ tính riêng trong cuối 2012 và 2013, hàng chục vụ án liên quan đến Agribank đã được điều tra, xét xử. Đến nay, từ lãnh đạo cao cấp: Tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, giám đốc hàng loạt chi nhánh và công ty con cho đến cán bộ các cấp khác của Agribank đã bị bắt giam. Cả một hệ thống nhân sự lãnh đạo mất đi, đánh dấu một giai đoạn tổn thất to lớn của Agribank.TOP