Hà Tĩnh: Triển lãm ảnh tuyên truyền phòng, chống ma túy

Với chủ đề: Hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy; công tác giáo dục, tái hòa nhập cộng đồng cho người nghiện ma túy; thiếu nhi hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy”; học sinh, sinh viên tuyên truyền phòng, chống ma túy; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới; hợp tác Quốc tế trong công tác phòng, chống ma túy, triễn lãm ảnh với sự tham gia của 11 đơn vị gồm Điện Biên, Hoà Bình, Phú Thọ, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam đã mang đến nhiều bức ảnh quý về công tác tuyên truyền và đấu tranh phòng chống ma túy. Kết quả đó cho thấy sự nỗ lực của các đơn vị trên lĩnh vực tuyên truyền đấu tranh, phòng chống tệ nạn và tội phạm ma túy.TOP