Nhiều trâu bò chết rét vì thiếu thức ăn dự trữ

Mặc dù Yên Bái đã rất chủ động vào cuộc và khuyến cáo người dân ứng phó trước mùa đông năm nay, nhưng số lượng trâu bò chết rét vẫn tăng thêm 46 con (ba ngày qua, từ 28/1-1/2/2018).

TOP