Thiếu nước sạch tại khu vực ngã 3 sông Rào Cái

Tiếp tục chương trình làm việc tại Hà Tĩnh, sáng nay (31/3), đoàn chuyên gia TSU (Ban Hỗ trợ kỹ thuật thuộc dự án IWMC) đã tiến hành khảo sát nhận thức của cộng đồng dân cư về truyền thông và phát triển cộng đồng đối với biến đổi khí hậu, quản lý nguồn nước và quy hoạch đô thị tại lưu vực sông Rào Cái (Cẩm Xuyên).

Sớm khắc phục tình trạng thiếu nước sạch ở Tiến Lộc

Trong vòng bán kính 30m từ nhà máy thì còn có nước, nhưng xa hơn thì lúc có, lúc không. Chị Phạm Thị Năm (xóm Hồng Hà) cho biết, chất lượng nước rất kém, khi bơm lên thì nước trong, nhưng để lắng xuống thì có rất nhiều cặn, màu vàng ố…TOP