Gia hạn thi tiếng Hàn ngành ngư nghiệp cho lao động ở miền Trung

Đấy là nội dung mới nhất tại công văn số 4125 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh chịu ảnh hưởng của đợt thiên tai lũ lụt vừa qua về việc thông báo gia hạn tiếp nhận đăng ký thi tiếng Hàn trong ngành ngư nghiệp cho người lao động.

TOP