Hà Tĩnh sẽ thanh tra thuế nhiều doanh nghiệp FDI

Theo danh sách được Cục Thuế Hà Tĩnh trình UBND tỉnh, ngoài Formosa, Hà Tĩnh dự kiến thanh tra nhiều doanh nghiệp FDI khác như: Công ty Samsung C&T Corporation, Công ty TNHH Sanviha, Công ty TNHH Quốc tế Polariskty Việt Nam…TOP