Hà Tĩnh: Nhận “trát” đóng 11 triệu đồng đầu năm học, phụ huynh nghèo tá hỏa

Tại một số trường học ở tỉnh Hà Tĩnh đã lộ rõ những khoản thu không rõ ràng, minh bạch. Có trường đưa ra các khoản thu trước để xem dư luận phụ huynh thế nào rồi mới chính thức triển khai thu tiền.Một trường khác khi nhìn vào tờ phiếu đóng học khiến phụ huynh giật mình vì các khoản thu “lạ mắt”…

TOP