Đang diễn ra làn sóng “Việt Nam hot” ở Quân đội Mỹ?

Trang điện tử của Đài phát thanh nhân dân Trung ương Trung Quốc ngày 17 tháng 8 có bài viết bình luận về quan hệ Việt-Mỹ. Bài viết cho rằng, từ năm 1955 đến năm 1975, chiến tranh Việt Nam 20 năm đã gây ra đau thương mãi mãi cho nhân dân hai nước Mỹ-Việt. Sau chiến tranh, hai nước Mỹ-Việt đã bắt đầu cuộc đối đầu dài 20 năm, mãi đến năm 1995, hai nước mới chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao.TOP