Hà Tĩnh: Đánh giá kết quả phổ biến giáo dục pháp luật

Sáng 28.10, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh Hà Tĩnh làm việc với Hội đồng phối hợp PBGDPL LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh để kiểm tra, đánh giá công tác PBGDPL và hòa giải ở cơ sở năm 2016. Qua kiểm tra, đoàn đã đánh giá cao công tác này của LĐLĐ Hà Tĩnh

Thành phố phổ biến kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế

Tại hội nghị các đại biểu đã được phổ biến về giải pháp tận dụng ưu đãi trong hiệp định thương mại tự do ASEAN và đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa Việt Nam; những cơ hội và thách thức đối với Việt Nam; các hiệp định thương mại tự do ASEAN và những ưu đãi mà Việt Nam được hưởng…

Công an huyện Cẩm Xuyên: Tổ chức hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật

Nhằm thực hiện có hiệu quả Luật Phổ biến giáo dục pháp luật; nâng cao hiểu biết, chấp hành và thực hiện pháp luật của cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị; góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn. Vừa qua Công an huyện Cẩm Xuyên đã tổ chức hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật.

TOP