Bé 10 tháng tuổi nuốt phải ghim băng

Nhặt được chiếc ghim băng bà làm rơi, bé Nhung, ở Hà Tĩnh liền cho ngay vào miệng. Thấy vậy, mẹ bé hốt hoảng dùng tay móc miệng để lấy chiếc ghim ra, không ngờ bé khóc thét lên và nuốt luôn.

TOP