Hà Tĩnh: Đẩy mạnh khai thác hiệu quả công trình cấp nước sạch nông thôn

Thực hiện Kết luận số 188/KL-UBND, ngày 31/5/2013 của UBND tỉnh Hà Tĩnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với các sở, ngành liên quan, Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường (VSMT) nông thôn tiến hành kiểm tra, rà soát, tham mưu UBND tỉnh phân bổ nguồn vốn Chương trình Mục tiêu Quốc gia nước sạch và VSMT nông thôn năm 2013 để sửa chữa, nâng cấp 7 công trình cấp nước tập trung nông thôn, nhằm phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, trong đó có công trình cấp nước sạch xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà.

TOP