Tổng Bí thư: Suy thoái, “tự chuyển hoá” trong nội bộ gây hậu quả khôn lường

“Tình trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” vẫn chưa được ngăn chặn, đẩy lùi, có mặt còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn, có thể gây ra những hậu quả khôn lường” – Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặt vấn đề, Hội nghị Trung ương Đảng lần này phải đề ra được giải pháp ngăn chặn tình trạng này.

Nội bộ Formosa bất đồng, cản trở việc thực thi cam kết với Việt Nam

Sau khi đề cập vắn tắt về thiệt hại của sự cố môi trường ở các tỉnh miền Trung do Formosa gây ra, Chính phủ vừa có một báo cáo chi tiết hơn về tình hình, nguyên nhân và giải pháp khắc phục sự cố môi trường này gửi Quốc hội. Chính phủ cũng cho biết phấn đấu đến tháng 8, việc bồi thường thiệt hại trực tiếp đến được với người dân.

Vì sao nội bộ BIDV “tranh” nhau tài trợ vốn hầm đèo Ngang?

Dự  án mở rộng hầm đường bộ qua Đèo Ngang dù chưa qua được “cửa” của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) về thủ tục, nhưng hai Chi nhánh Ngân hàng BIDV Hà Tây và BIDV Hà Tĩnh đều muốn trở thành nhà tài trợ vốn chính cho công trình đường bộ qua miền Trung.


TOP