Hà Tĩnh: Mất tiền oan khi mua “An phát trọn đời” (?!)

Anh Trần Hậu Thành (SN 1970) ở Khối 9, phường Thạch Quý (TP Hà Tĩnh), mong mỏi để nhận câu trả lời từ Công ty Bảo Việt Nhân thọ (Chi nhánh Hà Tĩnh). Lúc còn sống cha anh đã ký hợp đồng với Công ty Bảo Việt Nhân thọ nhưng khi qua đời thì Công ty bảo hiểm từ chối đền bù và không có câu trả lời chính đáng.

TOP