Đề toán dài một trang trong đề thi học sinh giỏi lớp 9

Như chúng ta đã thấy qua một số đề toán AMC, Kangaroo, SASMO… các vấn đề toán học đằng sau bài toán không quá khó, nhưng để giải được học sinh phải đọc đề, rút trích được thông tin và hiểu được bản chất toán học của câu hỏi.

TOP