Nhân sự, lãnh đạo mới Thanh Hóa, Hà Tĩnh và Lạng Sơn

Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Lạng Sơn vừa đồng loạt triển khai các quyết định về công tác cán bộ tại địa phương, theo đó điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự, lãnh đạo mới ở một số cơ quan, đơn vị.


TOP