Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ công tác Thuế năm 2014

Ngày 06/01, đồng chí Võ Kim Cự – Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Chủ tịch UBND Tỉnh – Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Tỉnh đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2013 và triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2014.


TOP