Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ công tác Thuế năm 2014

Ngày 06/01, đồng chí Võ Kim Cự – Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Chủ tịch UBND Tỉnh – Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Tỉnh đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2013 và triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2014.


dong
TOP