Hà Tĩnh: Phát hiện 25 mẫu thuốc không đạt chất lượng

Dược sĩ CKI Lê Nữ Cẩm Tú, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm, Mỹ phẩm cho biết: nhằm đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng dược phẩm – mỹ phẩm, 8 tháng đầu năm 2016, Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm – Mỹ phẩm đã thành lập 24 đoàn kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc và mỹ phẩm trên địa bàn.

TOP