Hương Lâm (Hương Khê): Cả xã làm… lâm tặc

“Lâm tặc trong dân” điều này dễ hiểu, khi thực địa tại xã Hương Lâm, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh). Gỗ tập kết trong từng nhà dân, đường làng, ngõ xóm, gỗ được vận chuyển công khai trên từng chiếc xe công nông. Người có chức trách đều biết, chỉ là chưa hoặc không muốn xử lí?TOP