Giảm nhiệt cuộc "yêu" vì nàng phải sửa... báo cáo

Nàng luôn cho tôi những khoảnh khắc ái ân tuyệt vời mà tôi không sao quên được. Nhưng nếu đang lên đỉnh mà nàng nhớ ra chi tiết nào đó trong bản báo cáo cần phải sửa thì đỉnh dù cao đến mấy cũng phải xuống vạch xuất phát ngay lập tức.

TOP