Hội nghị cấp cao Hà Tĩnh – Nakhon Phanom

Sáng 5/3, tại Nakhon Phanom (Vương quốc Thái Lan) diễn ra hội nghị cấp cao giữa 2 tỉnh Hà Tĩnh – Nakhon Phanom. Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Hà Tĩnh do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự làm trưởng đoàn. Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Nakhon Phanom do Ngài Tỉnh trưởng Adisak Thepasna làm trưởng đoàn.

Hội nghị cấp cao 2 tỉnh Hà Tĩnh – Khăm Muộn

Sáng nay 4/3, tại thị xã Thà Khẹc, tỉnh Khăm Muộn (nước CHDCND Lào) diễn ra Hội nghị cấp cao giữa 2 tỉnh Hà Tĩnh – Khăm Muộn. Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Hà Tĩnh do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự làm trưởng đoàn. Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Khăm Muộn do Bí thư, Tỉnh trưởng Khăm-Bay – Đăm-Lắt làm trưởng đoàn.TOP