Gõ cửa tận nhà kiểm tra hộ khẩu tại khu dân cư

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc CATP Hà Nội về việc tổng kiểm tra hộ khẩu năm 2017, nhằm đảm bảo công tác giữ gìn ANTT, giúp lực lượng CATP nắm vẵng thực trạng, tình hình nhân - hộ khẩu trên địa bàn, CAQ Tây Hồ đã chủ động gõ cửa từng nhà để thực hiện nhiệm vụ.TOP